BB FM rádio | 94.7 | 100.3 | Banská Bystrica - Novinky

Dominik Slavkovský tento raz v rámci jeho reportáží z mestských obvodov zamieril na sever, aby zmapoval situáciu v Podlaviciach, Skubíne, Kostiviarskej, Jakube a Uľanke. Našiel tam aj spokojných občanov, najviac sa však opakoval probém s parkovaním v Podlaviciach.

Cyklickosť v prírode poznáme, ale cyklickosť žien až tak nie. 

Úspešný banskobystrický športovec Jozef Buvala jeden z najlepších športovcov mesta Banská Bystrica za rok 2023.

Vybrali sme sa s mikrofónom do Oddelenia výskumu a bibliografie a navštívili sme aj Literárne a hudobné múzeum. 

Strana 8 z 121