BB FM rádio | 94.7 | 100.3 | Banská Bystrica - o rádiu

o rádiu

Lokálne a regionálne médiá sú po desaťročia prirodzeným pilierom informovanosti obyvateľov, ale aj rozvoja regiónov, či budovania komunálneho života. Napriek veľkej tradícii regionálnych médií v Banskej Bystrici už celé roky absentuje moderné komerčné lokálne rádio. Zvlášť v dobe, kedy sa adresnosť a cielenie informácií v médiách dostáva do absolútneho popredia tvorby obsahu, je táto absencia na škodu. Navyše, napriek rozvoju moderných online médií sa už dlhšie ukazuje, že tradičné médiá ako televízia či rádio, nestrácajú na svojom význame a postavení v spoločnosti.

"Naše bystrické rádio"

Práve najrýchlejšie informovanie Banskobystričanov o dianí v ich meste je jedným z hlavných motívov pre vznik nášho bystrického rádia. Rádia, ktoré bude žiť s regiónom. Pomáhať rozvíjať mesto, propagovať a popularizovať jeho organizácie, podujatia, komunity,jednotlivcov. Vďaka úzkej spolupráci s takmer desať rokov fungujúcim regionálnym spravodajským portálom BBonline.sk bude lokálne spravodajstvo jedným z hlavných pilierov vysielania, v ktorom nebude počas celého dňa chýbať stručný a jasný spravodajský servis tvorený lokálnymi, ale aj najvýznamnejšími celoslovenskými udalosťami. Chýbať nebudú dopravné informácie z mesta či lokálne pripravovaná predpoveď počasia. Tie vo vysielaní doplnia moderované publicistické formáty zameriavajúce sa na približovanie spoločenského, kultúrneho či športového života v meste. Dajú priestor rozšíreným informáciám, či predstavovaniu zaujímavých osobností. To všetko bude doplnené samozrejme hudbou s premyslenou dramaturgiou playlistov tak, aby si rádio dokázalo udržať poslucháčov počas celého dňa.

Hudobná skladba bude mať základv aktuálnej svetovej hudobnej produkcii doplnenej o najlepšie „kúsky“ 80-tycha 90-tych rokov. Aj v bežnom vysielaní však budú môcť poslucháči začuť vybranú tvorbu banskobystrických hudobných zoskupení. Vo večernom čase sa do vysielania pravidelne dostanú aj alternatívne a menej rozšírené hudobné žánre v špeciálnych magazínoch, o prípravu ktorých sa postarajú miestni hudobníci a nadšenci venujúci sa týmto štýlom.

Dostupnosť vysielania

BB FM rádio má ambíciu byť spoločníkom Banskobystričanov počas celého dňa. Sprevádzať ich pri raňajkách, pri ceste do práce i z nej, ako aj pri podvečernom oddychu. Tejto ambícii sa prispôsobujú aj plány na technické zaistenie pokrytia, ktoré bude poslucháčom prostredníctvom FM pásma na frekvencii 94,7 MHz poskytovať kvalitný zvuk pri počúvaní rádia doma alebo na cestách. Či už autom pôjdu len po meste alebo napríklad za prácou do Zvolena, prípadne na Horehronie. BB FM rádio nemá presiahnuť hranice regiónu, ale zároveň v rámci neho poskytnúť čo najlepšie pokrytie. Technická dostupnosť je základom pre dobrú počúvanosť rádia, a tak sa o bezproblémovú distribúciu signálu, okrem online platforiem, bude starať frekvencia 94,7 MHz šíriaca program BB FM rádia po celom meste Banská Bystrica, ale aj v širšom okolí. V dosahu plnohodnotného pokrytia signálom budú aj mestá a obce: Zvolen, Detva, Sliač, Slovenská Ľupča, Badín, Sielnica, Kováčová, Tajov, Selce, Vígľaš, Brusno, Špania Dolina, Staré Hory, či Ľubietová, Čerín, Hrochoť a Donovaly.

Rádio od začiatku vysiela aj cez internet, čím sa stáva dostupné nielen v odľahlejších lokalitách mimo kvalitného pokrytia v FM pásme, ale prakticky po celom svete. O dianí v regióne sa tak môžu dozvedieť aj Bystričania žijúci napr. vo Veľkej Británii, Francúzsku, alebo ajv Austrálii, či USA.

Cieľová skupina

BB FM rádio bude určené všetkým, ktorí sa zaujímajú o dianie vo svojom okolía majú radi dobrú a pestrú hudbu. Ak vychádzame aj zo všeobecných štatistík počúvanosti rádií, pôjde najmä o ľudív produktívnom veku 30-60 rokov s pravidelným príjmom. Sú to poslucháči, ktorí aktívne pracujú s informáciami a do veľkej miery sú verní kvalitnému rozhlasovému vysielaniu. Oceňujú jeho dobrú dostupnosť, exkluzívnosť obsahu a komplexnosť (informácie + hudba = celodenný spoločník).

Komerčný potenciál

Na rozdiel od online médií a čiastočne aj na rozdiel od televízie musí byť umiestňovanie reklamy v rozhlasovom vysielaní omnoho citlivejšie. BB FM rádio bude svojim poslucháčom prinášať pridanú hodnotu v podaní aktuálnych a zaujímavých informácií a kvalitnej hudby, avšakaj tak bude reklamný priestor vo vysielaní obmedzený pre zachovanie čo najpríjemnejšieho počúvania. Pre zadávateľov kampaní to však zároveň znamená vyššiu efektivitu ich odvysielaných reklám. S komerčnými informáciami v BB FM rádiu budeme navyše pracovať aj v publicistických formátoch či prostredníctvom online platforiem. Pridanou hodnotoupre zadávateľov budú reklamné balíky s banskobystrickým online spravodajským portálom BBonline.sk, ktoré spoločne dokážu osloviť veľkú časť obyvateľov mesta.