BB FM rádio | 94.7 | 100.3 | Banská Bystrica - Novinky

Práve hráme

Momentálne nehráme žiadnu skladbuBB FM - naše bystrické

Avatar

On Air

BB FM rádio Dobrý deň s BB FM | 10:00 - 13:00

Do nášho štúdia prišli na rozhovor aj dve dámy - Zuzana Srncová a Zuzana Kohútová z Oddelenia kultúry MsÚ v Banskej Bystrici.

Vladimír Bállek s rodinou upratujú a čistia naše mesto. Pomohli vyčistiť Kostiviarsku, Uhlisko, Podlavice, či Hornú Mičinú.

HC '05 Banská Bystrica oznámilo zmenu mjiteľov klubu a nové zloženie manažmentu.

Naša hosťka Dorota Líšková je koordinátorkou Komunitného centra Fončorda a prišla nám porozprávať, ako to u nich funguje.

BB FM 94.7 | 100.3 MHz

Moderné komerčné lokálne rádio zamerané spravodajským a publicistickým obsahom na mesto Banská Bystrica a blízke okolie. Ten dopĺňa hitová hudba od 80-tych rokov až po súčasnosť a vo vysielaní nechýba ani tvorba hudobníkov z regiónu a viaceré špecializované relácie.

Kontakt

Na Karlove 25
Banská Bystrica, 97401
Slovensko
0850 947 947
www.bbfm.sk

po celý deň s vami

  • Lokálne správy, dopravný servis, počasie, a informácie z Banskej Bystrice. K tomu skvelá hudba, ktorá vás naladí.