BB FM rádio | 94.7 | 100.3 | Banská Bystrica - Platená politická reklama v BB FM rádiu | Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Práve hráme

Momentálne nehráme žiadnu skladbuBB FM - naše bystrické

Avatar

On Air

Martina popoludnie s BB FM | 13:00 - 17:30

Platená politická reklama v BB FM rádiu | Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Politická reklama: voľby do európskeho parlamentu - 8. jún 2024


Prostredníctvom BB FM rádia môžete cielene osloviť poslucháčov - voličov presne vo vašom regióne. V zmysle zákona č. 181/2014 Z.z. – Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, vydáva BB FM RÁDIO nasledovné pravidlá k vysielaniu politickej propagácie – Voľby do európskeho parlamentu 2024.

 

 1. BB FM RÁDIO vyhradzuje pre kandidujúcu politickú stranu alebo pre kandidujúcu politickú koalíciu vysielací čas na vysielanie politickej propagácie v rozsahu maximálne 30 minút vysielacieho času, spolu súhrnne však najviac 10 hodín vysielacieho času na všetky kandidujúce politické strany alebo koalície.
   
 2. Politickú propagáciu k Voľbám do Európskeho parlamentu 2024 je možné vysielať len v období začínajúcom 21 dní predo dňom konania volieb so zohľadnením 48 hodinového moratória. Vysielanie politickej propagácie je možné zrealizovať výhradne do 5.6.2024.

   
 3. Všetkým kandidujúcim osobám, ktoré požiadajú o vysielanie politickej propagácie k voľbám do európskeho parlamentu 2024 v rámci BB FM RÁDIA, budú poskytnuté rovnaké cenové a platobné podmienky.
   
 4. Všetky uvádzané ceny v cenníku sú bez DPH. Na ceny uvedené v cenníku sa nevzťahujú zľavy a BB FM RÁDIO vyžaduje platbu vopred.
   
 5. Nárok na vysielací čas na politickú propagáciu si kandidujúce subjekty uplatňujú písomnou formou, a to najneskôr 5 dní pred začiatkom vysielania volebnej kampane. Ak kandidujúca strana alebo koalícia neprejaví záujem o politickú propagáciu do uvedeného termínu, tak strane alebo koalícii nárok na politickú propagáciu k Voľbám do európskeho parlamentu 2024 vo vyhradenom vysielacom čase zaniká.
   
 6. Vyhradený vysielací čas na politickú propagáciu bude najneskôr do 3. dňa pred začiatkom volebnej kampane rozdelený rovnomerne medzi kandidujúce subjekty, ktoré si písomne uplatnili nárok na politickú propagáciu vo vyhradenom vysielacom čase. Kandidujúcim subjektom bude následne písomne oznámený časový rozsah politickej propagácie, na ktorý majú nárok.
   
 7. Všetky reklamné bloky určené pre vysielanie politickej reklamy budú označené ako platená politická propagácia.
   
 8. Vo vysielanej politickej propagácii dlhšej ako 30“ je potrebné uviesť údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie ak ide o právnickú osobu. V prípade politickej propagácie v rozhlasovom vysielaní, ktorá je kratšia ako 30 sekúnd, postačí uviesť len údaj o objednávateľovi v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, ak ide o právnickú osobu.
   
 9. Za obsah politickej propagácie zodpovedá objednávateľ.
   
 10. Požiadavku na vysielací priestor k Voľbám do Európskeho parlamentu 2024 môže kandidát poslať na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ako má politická reklama znieť?

Dĺžka rozhlasového spotu je striktne 30 sekúnd. Výrobu rozhlasového spotu zabezpečuje objednávateľ kampane. Jeden rozhlasový spot je nasadený pre celú objednanú kampaň. Výmena spotu je možná za jednotkovú cenu 50,- EUR bez DPH. BB FM rádio si vyhradzuje právo neodvysielať rozhlasový spot, ktorý je v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo je nevyhovujúci po technickej stránke.

Aká je cena za kampaň?

Pre všetkých kandidátov platia rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky, a to 60,-€ bez DPH za odvysielanie 30 sekundového reklamného spotu (výlučne formou rozhlasového spotu) vo vyhradenom priestore. Kandidát uhrádza kampaň formou zálohovej faktúry. Bez uhradenej zálohovej faktúry nebude kampaň možné spustiť. Na uvedenú cenu je uplatenená automatická zľava 35% z pôvodnej sumy 80€ bez DPH.

Ako sa kampaň objednáva a kedy najskôr ju môžeme vysielať?

Objednávka sa zasiela elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo prostredníctvom písomnej objednávky najneskôr 3 dní pred začiatkom kampane. Po tomto dátume nárok na politickú propagáciu zaniká. BB FM rádio jednotlivým kandidátom oznámi maximálny možný objem reklamy, ktorý je možné zakúpiť. Platenú politickú reklamu bude BB FM rádio vysielať do 5.6.2024 do 23.59 h., teda do začiatku moratória.

BB FM 94.7 | 100.3 MHz

Moderné komerčné lokálne rádio zamerané spravodajským a publicistickým obsahom na mesto Banská Bystrica a blízke okolie. Ten dopĺňa hitová hudba od 80-tych rokov až po súčasnosť a vo vysielaní nechýba ani tvorba hudobníkov z regiónu a viaceré špecializované relácie.

Kontakt

Na Karlove 25
Banská Bystrica, 97401
Slovensko
0850 947 947
www.bbfm.sk

po celý deň s vami

 • Lokálne správy, dopravný servis, počasie, a informácie z Banskej Bystrice. K tomu skvelá hudba, ktorá vás naladí.